Juridisch

Quality Time wordt gerund door Opmerken B.V.

Akkoordverklaring
Door het bezoeken van deze website of het gebruiken en/of downloaden van informatie daarvan, in welke vorm dan ook, gaat U akkoord met deze Website Voorwaarden. Indien U de voorwaarden niet aanvaardt dient U de Website niet te bezoeken. Opmerken B.V. behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment de inhoud en/of de voorwaarden van deze website te wijzigen of te beëindigen, met of zonder vooraankondiging. Opmerken B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Introductie
Op deze site wordt u informatie aangeboden over de activiteiten van Quality Time.

Aansprakelijkheid
Hoewel Opmerken B.V. grote aandacht besteedt aan het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website, kan zij niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Aan de informatie op de pagina’s van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook volledig voor risico van de gebruiker. Opmerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendom
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Het is toegestaan op andere websites hyperlinks op te nemen naar informatie op www.ikwilqualitytime.nl. Wel dient duidelijk vermeld te worden dat de link naar Quality Time verwijst. Opmerken B.V. behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site.
Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina’s van www.ikwilqualitytime.nl in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek.

Fair use
Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

Deze site bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Opmerken B.V. heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van bedoelde websites.
Quality Time ® 2024    Contact    Algemene voorwaarden    Juridisch    Privacyverklaring    Cookiebeleid